Cze¶ć Dzieciaki!

Czy wiecie co codziennie sprawia, że ¶wiat jest taki piękny? Na pewno wiecie!
Przyroda to nasz największy skarb i dlatego chcę Was nauczyć jak o ni± dbać!
Mam dla Was mnóstwo cennych informacji, które pomog± Wam zatroszczyć się o ¶rodowisko.
B±dĽcie EKO - to modne!
Każdy może i powinien dbać o przyrodę. Niektóre rzeczy s± bardziej skomplikowane i wymagaj± dużej wiedzy - jak na przykład budowa oczyszczalni ¶cieków, albo fabryki do przetwarzania odpadów. Tym możecie się zaj±ć jak już będziecie doro¶li!
S± także proste EKO zasady, które możecie zacz±ć stosować już dzi¶!
W poniższych zakładkach znajdziecie kilka pomysłów na to, co codziennie możecie robić dla przyrody.
Popatrzcie na ¶wiat wokół Was! Może przyjd± Wam do głowy jeszcze inne sposoby?
Chętnie je poznam!

Ada
Wasz EKO doradca
Test content